Flöjlande propellrar

Variprop flöjlande propeller ger extremt lite motstånd vid segling och finns i två-, tre- och fyrbladiga alternativ. En stor fördel är att man i efterhand kan justera stigningen på både fram och back.

Kontakta oss för mer information och beräkning. Klicka på menyknappen "Propellerberäkningar" ovan så kommer du till formulär för att fylla i underlag för beräkning.

Pris lämnas mot förfrågan.


Autoprop är en unik flöjlande segelbåtspropeller där stigningen ändras automatiskt efter fart och varvtal. Autoprop möjliggör maximal kraft vid motordrift och samtidigt lågt vattenmotstånd under segling. Ingen annan propeller kan erbjuda så många fördelar på en och samma gång! Kontakta oss för mer information och beräkning. Klicka på menyknappen "Propellerberäkningar" ovan så kommer du till formulär för att fylla i underlag för beräkning.

Pris lämnas mot förfrågan.

Autoprop 467