Sjövattenfilter

Sjövattenfiltret motverkar att sjögräs och annat skräp når motorns kylsystem och medverkar där med till att öka motorns livslängd. Tack vare genomskinligt lock möjliggörs visuell inspektion. När rengöring blir nödvändig är filterinsatsen mycket enkel att rensa.

Vi har också de vanligast förekommande nipplarna för slanganslutning om sådana behövs!

1158

1160

1162

1163

18525 och 18526