Prislistor

Under året har svenska kronan stadigt försämrats framförallt gentemot Euro och US dollar. Vi har avvaktat för att inte justera priserna under säsong, men är nu ändå tvungna att höja priserna. Höjningarna blir upp till 10% och berör större delen av sortimentet.  De nya priserna börjar att gälla fr o m 2018-10-01 och prislistorna presenteras här på hemsidan allteftersom de färdigställs.
(Följande priser/sortiment behålls oförändrade tills vidare: Varifold propellrar, Bowman kylare/värmeväxlare samt propelleraxlar.)Prislistor som gäller fr o m 2018-10-01: